Webhejs...

Kontrol, læs det bagfra..... og del ordet i to, efter de første fire bogstaver.

Kontrol

Hvad er kontrol? Ja, du kan læse ordet på forskellig vis, alt efter om du gerne vil have kontrol over tingene, eller om du gerne vil kontrollere tingene. Det er to vidt forskellige udsagn.

Her vil jeg komme lidt ind på begge begreber, både hvordan du sikrer dig selv kontrollen over hvad der sker på dine hjemmesider, og hvordan du bagefter kontrollerer om dine hjemmesider fungerer efter hensigten.

Jeg vil komme ind på nogle forskellige værktøjer der har med kontrol at gøre, nogle værktøjer der er enkle at bruge, samt nogle værktøjer og metoder der er lidt mere omfattende.

Enkel Top Bred Grå Sort Hvid Kort Rød Streg Kasse
Et er skib at føre.. Mens tiden går.. Bare farven har en anden lyd.. Finder du helheden..